Legyen szó a cégtulajdonosok eltérő stratégiai elképzeléseiről, a cégben tulajdonolt részesedés értékesítése mögötti érdekütközésről, a cég értékesítéséről, vagy a tulajdonostársak szétválásáról, a mediáció segít objektíven dönteni a szervezeten belüli érdekütközésekről.

Míg a bíróság a jogszerűséget, addig a mediáció az üzleti érdekeket is figyelembe veszi, így a személyes kapcsolatokat is rendezi.

A szervezeten belül jelentkező üzleti jellegű konfliktusok forrása kimeríthetetlen, legyen szó a cégtulajdonosok eltérő stratégiai elképzeléseiről, a cégben tulajdonolt részesedés értékesítése mögötti érdekütközésről, vagy akár szétválásról, egyesülésről, új alkalmazottak felvételéről. Megegyezés híján a legrosszabb esetben a vitában álló felek között megkezdődik a pereskedés. A bíróság tényfeltáró tevékenysége miatt a per évekig, évtizedekig húzódhat, a perköltségek pedig az egekbe szökik.

A bíróság döntése mindkét felet kötelezi a jogszerűség megállapításával, de ebben az esetben nem beszélhetünk mindkét fél számára megnyugvást hozó eredményről.

Ha a felek még képesek leülni egy tárgyalóasztalhoz, akkor érdemes elkerülni a pereskedést. A hosszadalmas eljárás mellett azt is fontos figyelembe venni, hogy a bírósági per különböző díjakat és illetékeket ró a felekre. Az elsőfokú polgári eljárások illetékének általános mértéke a per tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értékéhez igazodik a 1990. évi XCIII. törvény (Illetéktörvény) alapján:

  • a pertárgy forgalmi értékének 6 %-a,
  • de legalább 15.000 Forint,
  • legfeljebb 1.500.000 Forint.

A fenti illetéken túl a peres eljárás során keletkezett ügyvédi munkadíj is megfizetendő – külön megállapodás hiányában – az 32/2003. (VIII. 22.) IM rendeletben foglaltak szerint:

  • 10 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén a pertárgyérték 5%-a, de legalább 10 000 Ft,
  • 10 és 100 millió Ft közötti pertárgyérték esetén az előző pontban meghatározott munkadíj és a 10 millió Ft feletti összeg 3%-a, de legalább 100 000 Ft,
  • 100 millió Ft-ot meghaladó pertárgyérték esetén az előző pontban meghatározott munkadíj és a 100 millió Ft feletti összeg 1%-a, de legalább 1 millió Ft.

Ha például két tulajdonos szeretné felosztani 30 millió forintos céges vagyont egymás között, a bírósági illeték 1 800 000 forint, az ügyvédi munkadíj felenként – külön megállapodás hiányában – 1 100 000 Ft. Az összesen 4 millió forintos összeget emeli, ha szakértők bevonása szükséges az eljárásba, például a vagyon értékének megállapítása érdekében.

Mediációs eljárással a vitában álló feleknek nem kell megfizetniük ezeket a költségeket, mert peres eljárásra nem kerül sor. Ügyvédi munkadíjat a mediációs egyezség alapján csak az adásvételi szerződés elkészítéséért kell fizetni.

Amennyiben már folyamatban van a per, akkor is lehetőség van arra, hogy a felek egy közvetítői eljárás során megállapodást kössenek, majd ezt a megállapodást a bíróságra benyújtva rövid úton lezárják peres ügyüket.

Minden olyan esetben, amikor a bíróságnak kell döntést hoznia egy kérdésben, illetékfizetési kötelezettség merül fel, amely a pertárgy értékének 6%-a.

Az üzleti mediáció időtartama körülbelül három óra. Ezalatt az idő alatt teljesen új alapokra helyezhető az együttműködés. Az ülésen minden, vitában érintett félnek jelen kell lennie, üzleti mediáció esetén pedig lehetőség van arra is, hogy a felek ügyvédjük jelenlétében vegyenek részt az egyeztetésen. Ebben az esetben az ügyvéd nem aktív résztvevője az ülésnek, de meghallgathatja azt, illetve a mediáció folyamatát nem akadályozó módon, szünet esetén konzultálhat ügyfelével.