Hosszú távon kielégítő közös megegyezésre jutni akkor lehet, ha a vitás helyzetben érintett valamennyi fél jelen van a mediációs ülésen. Természetesen előfordul, hogy a felek együttes megjelenése előtt egyéni konzultációra van szükség, ez azonban minden esetben egyedi mérlegelés kérdése.

A mediációs ülés során a vitában álló felekkel feltárjuk azokat a témákat, amelyekben kompromisszumra szeretnének jutni. A felek pontról pontra kifejtik álláspontjukat és megállapodnak a számukra legmegfelelőbb megoldásban.

A mediátor szerepe az egyezséghez vezető folyamatban a felekben felmerülő kétségek eloszlatása, a pártatlanság biztosítása, az esetenként indokolt indulat kezelése és a kommunikációs szabályok betartatása.

Az egyes pontok tisztázását követően a megegyezést írásba foglaljuk valamennyi fél aláírásával és egyetértésével, esetenként a mediációs ülést követő pontos cselekvési tervvel.