A mediáció a konfliktusok kezelésének békés módja. A kisebb konfliktusok kezelésében alapvetően elég, ha a vitahelyzetben lévő felek tisztázzák álláspontjukat, de vannak olyan helyzetek, amikor külső segítség nélkül nem lehetséges a békülés.

Kompromisszumos vagy konszenzuális megegyezésére akkor van esély, ha a vitában álló felek félreteszik sérelmeiket, objektíven szemlélik a konfliktus gyökerét, elfogulatlanul, és a másik fél álláspontjára nyitottan kezelik a vita tárgyát. Attól függően, hogy a vita mennyire harapódzott el, külső segítség nélkül gyakran lehetetlen higgadtan és előre mutatóan kezelni azt.

A mediátor feladata, hogy kézben tartsa a vita rendezésének folyamatát és olyan megegyezésre juttassa a feleket, amelyet maradéktalanul elfogadnak, magukra nézve betarthatónak és hosszú távon működtethetőnek látnak.

A mediáció számos területen alkalmazható módszer, így munkahelyi konfliktusok, üzleti érdekütközések, iskolai és tantestületi viták, válás és házassági szerződéskötés esetén, valamint családi és párkapcsolati nehézségek kapcsán.