• Magánszemélyeknek

  Elhúzódó, megoldatlan konfliktusok, viták, veszekedések. Párok, házastársak, testvérek, családtagok ismerős problémája, amely megkeseríti a mindennapokat. A mediáció abban segít, hogy a vitában álló felek konfliktusát oly módon zárja le, ahogy az mindkét fél számára a legjobb. Mindez független attól, hogy egyszeri vitáról (pl. öröklés, válás, adás-vétel), vagy elhúzódó konfliktusról (pl. párkapcsolati nehézségek, szülő-kamasz rossz kapcsolata, testvérharc) van szó.

 • Cégeknek

  Munkahelyi érdekütközések, megrendelő és beszállító vitája, cégtársak ellehetetlenült kommunikációja, a működést veszélyeztető munkatársak közötti konfliktusok. A mediáció azért segíti hatékonyan a fenti viták megoldását, mert strukturáltan és logikusan ad visszajelzést a vitában álló feleknek, akik saját érdekeiket képviselve, de az indulatoktól mentesen, „hideg fejjel” egyeznek meg az ülés végére. Reménytelen eset nincs, a halogatás viszont veszteséget termel.

 • Tréningek

  A konfliktusok forrása egy munkaszervezetben az, hogy különböző értékrendű és világlátású emberek egy mesterséges környezetben, a munka elvégzése miatt egymás társaságába kényszerülnek. A feladatokkal általában nincs gond, de elvégzését hátráltatják a személyes hatások. A rendszerszintű konfliktusok kezelésére és az együttműködés fejlesztésére önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelési elemekből fejlesztett tréningek szervezése jelenthet megoldást.

A mediátor a vitát irányítja, kordában tartja az indulatokat és kérdésekkel segíti a feleket, hogy eljussanak egy olyan megállapodásig, amely mindenki számára elfogadható és kielégítő.

Magánszemélyeknek

 • Válás

  A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha a feleknek nincs kiskorú gyermeke, akkor az első, ha van kiskorú gyermeke, akkor a második tárgyaláson választják el a feleket.

 • Kamaszmediáció

  A szülő és kamasz kapcsolata törékeny, de javítható. Mielőtt a kapcsolattartás ellehetetlenülne, az iskolai teljesítmény végleg leromlana, a kommunikáció teljesen megszakadna, érdemes átgondolni a kapcsolatjavítás lehetőségét.

 • Párkapcsolati konfliktusok

  Kinek van igaza? Ki nem hallgatja meg a másikat? Ki tesz meg mindent, míg a másik semmit nem ad? Miért érezheti valaki, hogy párja már nem szereti? Hogyan lehet engem jól szeretni?

 • Családi vitarendezés

  Az örökösödési viták, közös nyaraló használata, szülőkről való gondoskodás, közös utazás, családi vállalkozás, testvérek közötti együttműködés számtalan formában okoznak konfliktust családon belül.

Abban segítek, hogy a perből peren kívüli egyezség legyen,
akár folyamatban lévő peres ügyek esetén is.

Cégeknek

 • Munkahelyi viták

  A kollégák, vezetők és beosztottak közötti konfliktusok alapja általában nem szakmai. Forrása eredhet eltérő világnézetből, viselkedésből, a műveltség eltérő szintjéből, a munkához való hozzáállásból, a temperamentum, a terhelhetőség, de akár a humor különbözőségéből.

 • Szervezeten belüli érdekütközések

  Legyen szó a cégtulajdonosok eltérő stratégiai elképzeléseiről, a cégben tulajdonolt részesedés értékesítése mögötti érdekütközésről, a cég értékesítéséről, vagy a tulajdonostársak szétválásáról, a mediáció segít objektíven dönteni a szervezeten belüli érdekütközésekről.

 • Szervezetek közötti érdekütközések

  Megbízó és megbízott, konzorciumi partnerek, alvállalkozók vitája, amely gyakran pereskedéshez vezet. A többletköltségek, határidő módosítások, vagy elégtelen teljesítés alapján született bírósági ítéletek kötelező érvényűek, ám nem feltétlenül szolgálják mindkét fél gazdasági érdekeit.

 • Iskolai konfliktusok

  Az iskolai konfliktusok specialitása abban rejlik, hogy általában nem alkalmazható megoldás a felek eltávolítása egymástól. Amíg a gyermek egy adott iskolába jár, addig a szülőnek kapcsolatot kell tartania a tanárokkal, igazgatóval és más alkalmazottakkal.

Az ügyvéd saját ügyfele érdekeit képviseli.
A mediátor a mindkettejük számára legjobb megoldást keresi.

Tréningek

 • Konfliktuskezelés

  Lehet-e két embernek egy időben és egy helyen, egyazon témáról eltérő véleménye, és ezzel együtt mindkettejüknek igaza? Csoportos konfliktuskezelés, amely a résztvevők saját élményén, belátásán, a „tantuszok leesésén” nyugszik.

 • Önismeret és mások ismerete

  Az önismeret és mások ismerete olyan készség, amely önbizalommal vértez fel, feleslegessé teszi a játszmákat és őszinte emberi kapcsolatokat eredményez.

A mediáció a kapcsolat javításának egyik legjobb módja.
A megoldásra koncentrál a múltban való vájkálás helyett.